Rådgivning av läkare inom fetma och övervikt

MedFacilis viktminskningsprogram innehåller regelbunden kontakt med våra specialiserade läkare inom hälsa och viktnedgång. Utöver medicinsk konsultation med eventuell tillkommande receptutskrivning, ingår kontinuerlig uppföljning av dina framsteg samt rådgivning kring din allmänna hälsa. Här kan du läsa mer om hur våra legitimerade läkare kan hjälpa dig mot en mer hälsosam livsstil.

MedFacilis nätläkare inom övervikt och fetma

MedFacilis  läkare arbetar likt resterande vårdteam utifrån ett holistiskt hälsoperspektiv där ditt allmänna välmående är centralt. För oss är det viktigt att läkarkontakten sker regelbundet för att din behandling ska vara så effektiv och skonsam som möjligt. 

Du håller kontakt med våra läkare genom MedFacilis app eller webbplattform via chatt eller telefon. MedFacilis läkare arbetar nära vårt resterande vårdteam som tillsammans kan anpassa och justera din behandling utifrån dina personliga förutsättningar, mål och resultat. Läs mer om våra viktminskningsprogram.

Receptbelagd medicin för viktnedgång

MedFacilis kvalificerade läkare arbetar för att du ska nå dina personliga mål med din hälsa. Utöver att erbjuda professionell rådgivning kring ditt allmänna välmående, kan även receptutskrivning på läkemedel erbjudas som ett komplement till våra övriga tjänster som kretsar kring kost och motion. Läkemedel kopplat till viktminskning är särskilt effektiva just i kombination med en sund kost och regelbunden motion. Läs mer om hur läkemedlet fungerar.

* Kostnaderna för läkemedel bekostas av patienten och ingår därmed inte i vårt vårdprogram.