Viktminskning med medicin – så funkar det

Som en del i MedFacilis erbjudande att hjälpa dig att nå en mer hälsosam livsstil kan även  medicinsk behandling tillkomma. Detta regleras av våra legitimerade läkare och skrivs ut efter konsultation. Här kan du läsa mer om hur läkemedlet fungerar.

Läkemedel för viktnedgång

När en individ intar mindre energi än vad som förbrukas, benämns detta som ett kaloriunderskott. Om detta sker under en längre period inleds en process av metabolisering av kroppens fettdepåer, som i sin tur leder till minskad kroppsvikt.

Metabolisering av fettdepåerna kan huvudsakligen uppnås genom en sund kost och kontinuerlig motion. Denna process kan effektiviseras ytterligare med moderna läkemedel framtagna för just viktminskning. Läkemedel för ändamålet är att betrakta som allra mest effektiva i kombination med just reglerad kost och motion, vilket går i linje med MedFacilis behandlingsmetoder utifrån ett större hälsoperspektiv. Vi erbjuder därför bland annat en helhetslösning, där våra legitimerade läkare och övriga vårdteam med ytterligare kunskap inom kost och motion ger dig bästa möjliga förutsättningar att nå dina viktmål.

GLP-1 analog – medicin för att gå ner i vikt

Läkemedlet som används i behandlingen är så kallade GLP-1 analoger. Studier visar att dessa läkemedel är som allra mest effektiva i samband med just reglerad kost och motion. Läkemedlet intas därför med fördel i kombination med konsultation av läkare, dietister och fysioterapeuter för att bibehålla ett holistiskt hälsoperspektiv och därmed ger bra förutsättningar till önskade resultat.

Hur fungerar läkemedel mot övervikt?

GLP-1 analoger reglerar insulin och glukagonnivåerna i blodet. Glukagon är ett hormon som ökar tillgängligheten av glukos och fettsyror i blodet. Detta händer om vi inte har tillräckligt med intag av energi.  Kroppen använder sig då av fettsyror och lagrat socker i kroppen för att upprätthålla energin i kroppen.

Insulinet utlöses av kroppen (mer specifikt bukspottkörteln) efter att man har intagit energi i form av mat. Denna respons är direkt relaterad till hur mycket glukos det finns i maten. Insulin stimulerar cellerna i kroppen till att ta till sig glukosen som nu intas, samtidigt som processen att lagra överskott av socker och fett i fettdepåerna påbörjas.

Läkemedlet gör därför att man känner mindre hunger, har bättre kontroll över sina kostvanor och kan i många fall även minska sötsug och småätande. Den bakomliggande mekanismen är komplicerad och därför kräver vi att man följer de kostråd och träningsprogram som ges av våra legitimerade specialister. Av denna anledning erbjuder vi också kontinuerlig läkarkontakt och uppföljning, så att din behandling blir så effektiv som möjligt.

Vi förväntar oss att se veckovisa resultat i form av minskad fettprocent eller vikt genom fysisk motion. Vi förväntar oss även att du följer kostplanen så att du på ett säkert sätt kan ta del av medicinen. Varmt välkommen att ta del av våra framtagna viktminskningsprogram och läs mer om hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål. 

Mer information kring hur läkemedlet fungerar finns att ta del av i vår kunskapsdatabas som du får tillgång till när du blir patient hos oss.