Behandling av övervikt och fetma

Att gå ner i vikt är en tidskrävande och i många fall en komplex process. Vår behandling är framtagen och anpassad utifrån ett större hälsoperspektiv med ditt allmänna välmående i fokus. En kombination av sund kost, motion och mental coachning i samband med eventuella medicinska behandlingsmetoder är därför centrala delar i vår behandling.

Behandla övervikt och fetma

MedFacilis behandling av övervikt är framtagen  av legitimerad vårdpersonal med särskild expertis inom hälsa och viktnedgång. Vi förstår att viktminskning  är en lång och ofta påfrestande process på många sätt. Under behandlingens gång finns därför vår vårdpersonal tillgänglig för dig med regelbunden kontakt och uppföljning. Genom vårdteamets expertis ges du bästa möjliga förutsättningar att nå dina mål.

Vår strävan är att erbjuda vård som möjliggör en överlag mer hälsosam livsstil samt förbättrad livskvalitet.  Vad vår behandling innehåller:

Medicinsk behandling av övervikt och fetma

Den del av vår viktminskningsbehandling som rör det medicinska sköts av våra legitimerade läkare. Här får du utöver konsultation kring medicinering, även medicinsk rådgivning samt regelbunden uppföljning kring dina framsteg.

Kontakten med våra läkare och resterande vårdpersonal sker online via MedFacilis webbplattform eller app som du får tillgång till. Kontakten sker antingen via telefon eller chatt beroende på vad du föredrar.

Spruta för att gå ner i vikt – hur fungerar det?

Som en del av vår behandling kan recept på läkemedel för viktminskning skrivas ut efter konsultation med någon av våra legitimerade läkare. Efter läkarkonsultation, skrivs sedan eventuellt ett recept på läkemedlet ut och medicineringen anpassas efter dina förutsättningar. Medicineringen kan därför varieras när det kommer till dosering och intas oftast genom injektion.

Läkemedel för viktminskning  är allra mest effektivt i kombination med en i övrigt hälsosam livsstil. Läs gärna mer om hur läkemedlet fungerar.