Frågor och svar kring medicinsk viktnedgång

Här har vi samlat och besvarat några av de vanligaste frågorna kring våra vårdtjänster och erbjudande. Får du inte svar på din fråga nedan, är du varmt välkommen att kontakta oss, så ser vi till att återkoppla så snabbt som möjligt.

Med hjälp av BankID kan du säkert registrera dig för någon av våra vårdtjänster. Du kommer sedan behöva fylla i en hälsodeklaration innan din första konsultation. Ta del av våra vårdtjänster.

Ta del av fullständig prisinformation kring våra viktminskningsprogram här.

MedFacilis erbjuder utöver konsultation med läkare, även en helhetslösning med regelbunden kontakt med vårt resterande vårdteam. Detta med tillhörande kost- och träningsprogram samt möjlighet till psykolog-rådgivning. Läs mer om behandlingen.

Beroende på vilket upplägg du väljer varierar bindningstiden i våra tjänster. Vi erbjuder därmed behandlingar med och utan bindningstid. Läs mer om våra viktminskningsprogram.

Behandlingen vi erbjuder är främst GLP-1 analoger, oftast semaglutid, men även liraglutid och dulaglutid. I vissa fall, om medicinen är kontraindicerad, kan man försöka med andra läkemedel som har påvisad effekt.

Läkemedelsgruppen -glutider påverkar inte andra läkemedels upptag eller effektivitet. Om man har diabetes och tar medicin för detta ska detta dock regleras för att undvika lågt blodsocker. Läs mer om hur läkemedlet fungerar.

GLP-1 analoger har påvisad effekt på magtarmtömningen samt en aptitreglerande effekt. Detta sker via komplexa hormonkaskader som styr magtömningen, reglering av insulin och glukagon. Via hormonkaskaden skickas även signaler till hjärnan om att man är mätt. Läs mer.

De vanligaste biverkningarna som kan upplevas är illamående, lös avföring, magsmärtor och förstoppning. Biverkningarna kan variera från person till person och är oftast dosberoende. Dessa går över vid tillvänjning av dosen.

Läkemedlet förskrivs inte om indikationen inte finns. Vi förskriver behandlingen för övervikt. I vissa fall om man har problem med bukspottkörteln eller har hereditet för sköldkörtelcancer kan du inte använda dig av semaglutid. Är du gravid kan du heller inte få behandling under graviditeten.

Längden på behandlingen är individuell. De flesta går ner i vikt snabbt i början och hamnar i en efterföljande ”plateau” där viktminskningen går långsammare. Behandlingens längd påverkas även av vilket upplägg du väljer. Läs mer om viktminskningsprogram.

Studier visar att man även reducerar risken för hjärt-kärlsjukdomar då det visar sig att sänka blodtrycket och blodfetter. Även om man har högt långtidsblodsocker (HbA1C) reduceras detta, vilket i sin tur minskar risken för utveckling av diabetes i framtiden. Vid viktnedgång försvinner även fettet runt organen först, vilket är att betrakta som det absolut farligaste fett och ökar risken för livsstilssjukdomar.

För att kunna välja upplägget transfer krävs det att du redan har en pågående behandling på annat håll med tillhörande kostschema och eventuellt träningsschema. I detta program får du tillgång till regelbunden kontakt med våra läkare samt eventuell receptutskrivning.

Hittar du inte din fråga här?

Tveka inte med att höra av dig via vårt kontaktformulär!