BMI-kalkylator

Lär dig mer om BMI och räkna ut ditt BMI-värde med MedFacilis BMI-kalkylator. Här kan du få en övergripande bild över din hälsa i relation till din vikt samt ta del av mer information om vad BMI faktiskt innebär.

BMI och övervikt

BMI är ett mått på övervikt och fetma framtaget av World Health Organisation (WHO). Måttet grundar sig i relationen mellan en individs längd och vikt. Utifrån detta skapas ett BMI-värde som sedan kan berätta om vilken viktkategori du befinner dig i. Att känna till sitt BMI-värde kan vara ett bra första steg när man har bestämt sig för att gå ner i vikt.

Viktigt att tänka på är att BMI inte tar hänsyn till exempelvis hur stor del av kroppen som består av muskelmassa kontra fett. Ditt BMI-värde bör därmed inte ses som en avgörande grund gällande din fysiska hälsa. 

För att få en heltäckande uppfattning om din hälsa i relation till din vikt, rekommenderar vi att du söker professionell hjälp och genomför en hälsokontroll.

Få hjälp att räkna ut ditt BMI

BMI-kalkylator
Längd
cm
Vikt
kg

Vad räknas som övervikt?

Att definiera övervikt och fetma kan göras på olika sätt, där att utgå från BMI-värde är ett vanligt förekommande sådant. Resultatet kategoriseras i grupper gällande viktstatus som sedan kan berätta om du befinner dig i en eventuell riskzon eller inte. Nedan har vi sammanställt en tabell med de olika kategorierna kopplat till BMI-värde.

< 18,5

Undervikt

18,6 – 24,9

Normalvikt

25 – 29,9

Övervikt

30 – 39,9

Fetma

> 40

Grav fetma

Att vara medveten om ditt BMI-värde och kan ge dig en övergripande indikation på hur din hälsa ser ut i relation till din vikt. Det är dock viktigt att komma ihåg att andra faktorer, som muskelmassa och kroppsstruktur, också påverkar din allmänna hälsostatus. Har du bestämt för att förbättra din hälsa och gå ner i vikt, är du varmt välkommen att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål.