Boka hälsokontroll

MedFacilis erbjuder hälsokontroller för dig som privatperson. Här kan du få en komplett uppfattning om din fysiska hälsa genom att ta ett simpelt blodprov som sedan analyseras av våra legitimerade läkare. En hälsokontroll kan vara ett bra första steg i resan mot en mer hälsosam livsstil. Läs mer om vad  vår hälsokontroll innebär nedan!

Allmän hälsokontroll – läkarsamtal & priser

Här kan du boka tid för en hälsokontroll. Våra läkare kommer efter analys av ditt blodprov återkomma med ett provresultat med tillhörande rekommenderade åtgärder kring hur du kan förbättra din hälsa.

Hälsokontroll

600 kr

Hälsokontroll genom blodprov

MedFacilis hälsokontroll är en smidig process där du endast behöver ta ett blodprov som sedan analyseras av våra läkare. Här får du en fullständig uppfattning om ditt fysiska välmående, vilket kan vara en viktig grund i att förstå eventuella risker relaterade till din hälsa. Att göra en hälsokontroll kan därmed ge viktiga insikter i att förebygga och behandla eventuella medföljande sjukdomar kopplade till övervikt och annat som rör ditt allmänna fysiska välmående.

Våra legitimerade läkare återkopplar efter genomförd analys med rekommenderade åtgärder utifrån ditt resultat.

Hälsokontroll anpassad för kvinna och man

En viktig del i vår hälsokontroll är att basera resultaten och de rekommenderade åtgärderna utifrån din personliga situation och förutsättningar. Därför är aspekter som exempelvis kön, ålder, vikt och livsstil parametrar som våra läkare utgår från i sin analys. Allt för att resultatet och rekommendationerna ska bli så värdefulla som möjligt för just dig.

En hälsokontroll kan vara ett viktigt första steg i din resa mot en mer hälsosam livsstil och kan ge dig värdefulla insikter kring ditt fysiska välmående. Ta även del av våra viktminskningsprogram  där du ges möjlighet att få regelbunden stöd av läkare, dietister och idrottspsykologer i samband med din resa mot en mer hälsosam livsstil. Läs mer om våra viktminskningsprogram och hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål.