Om

Vi som hjälper dig är legitimerade läkare, dietister och personliga tränare

Vårdteamet bakom konceptet

Mansoor Dawood

Leg. Läkare

Farhan Rashid

Leg. Läkare

För att vårt team ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du:

Motivation

Vi förväntar att du som har hittat tills oss är motiverad till en förändrad livsstil. Motivationen är en viktig faktor till förändring i det långa loppet och vi stöttar dig på vägen.

Resultat

Vi har inga förväntningar på att du når dina mål på en vecka. Men vi förväntar oss god efterföljsamhet och kommer förvänta veckovisa inskrivningar av dina mått och vikt, detta för att vi ska kunna följa dina framsteg. Vi ber dig även registerera frekvensen av motion och kostintag.

Feedback

Vi vill bli bäst! Vi tar därför emot alla förbättringsförslag och all slags feedback för att kunna leverera den bästa vården möjligt.

Vanliga frågor och svar

Studier har visat att behandlingen som erbjuds är mest effektiv i samband med kost och motion. Därmed består vårt läkarteam av läkare, dietister och fysioterapeuter som regelbundet följer upp din utveckling för att nå dina mål.

Med hjälp av BankID kan du säkert identifiera dig själv och fylla dina uppgifter inför din första bedömning.

Se vårt tjänsteutbud under Tjänster.

Kontakt med läkare, kostprogram utformat efter dietistkontakt och receptförskrivning. Vi kan även erbjuda en fysioterapeut och psykolog vid behov.

Läkemedlet bekostas själv.

Nej, det finns ingen bindningstid förutom uppföljning av pågående behandling som man har fått recept utskrivet för, som löper månadsvis. Efter avslutad behandling kan man välja att avsluta närsomhelst.

Första betalningen sker med Swish i samtalet med läkaren varefter vi skickar ut en faktura per e-post/Kivra.

Behandlingen vi erbjuder är främst GLP-1 analoger, oftast semaglutid, men även liraglutid och dulaglutid. I vissa fall, om medicinen är kontraindicerad, kan man försöka med andra läkemedel som har påvisad effekt.

Läkemedelsgruppen -glutider påverkar inte andra läkemedels upptag eller effektivitet. Om man har diabetes och tar medicin för detta ska detta dock regleras för att undvika lågt blodsocker.

GLP-1 analoger har påvisad effekt på magtarmtömningen samt en aptitreglerande effekt. Detta sker via komplexa hormonkaskader som styr magtömningen, reglering av insulin och glukagon. Via hormonkaskaden skickas även signal till hjärnan om att man är mätt.

De vanligaste biverkningarna som kan upplevas är illamående, lös avföring, magsmärtor och förstoppning. Biverkningarna kan variera från person till person och är oftast dosberoende. Dessa går över vid tillvänjning av dosen.

Vid läkarbesöket går vi igenom din tidigare sjukdomshistorik, läkemedel som du tar och dina tidigare försök. Meningen med besöket är att skapa en uppfattning av dina behov och om behandlingen är rätt för dig.

Vi bedömer även behovet för blodprovstagning – har du nyligen tagit blodprover  (vitaminstatus, långtidsblodsocker, mineralstatus, saltbalans, leverprover och blodfetter) kan dessa läggas upp via besöksformuläret innan första bedömningen.

Läkemedlet förskrivs inte om indikationen inte finns. Vi förskriver behandlingen för övervikt. I vissa fall om man har problem med bukspottkörteln eller har hereditet för sköldkörtelcancer kan du inte använda dig av semaglutid. Är du gravid kan du heller inte få behandling under graviditeten.

Vi jobbar inte bara med att förskriva medicin. Vi kopplar på dietister och har även tillgång till olika coacher för att hjälpa dig med att ändra dina vanor så att du kan bibehålla vikten efter behandlingens avslut.

Längden på behandlingen är individuell. De flesta går ner i vikt snabbt i början och hamnar i en efterföljande ”plateau” där viktminskningen går långsammare.

Studier visar, att man även reducerar risken för hjärtkärlsjukdomar då det visar sig att sänka blodtrycket och blodfetter. Även om man har högt långtidsblodsocker (HbA1C) reduceras denna vilket i sin tur minskar risken för utvecklingen av diabetes i framtiden. Vid viktnedgång försvinner även fettet runt organerna först. Detta är absolut det farligaste fett som ökar risken för livsstilssjukdomar.